Wspólnota Cenacolo

Uporanie się z uzależnieniem jest trudnym i wymagającym zadaniem. Istnieją wspólnoty, które gromadzą ludzi zagubionych i starają się odbudować ich życie oraz pomóc im w nawróceniu na właściwą drogę. Często wspólnoty te czerpią z religii i wiary. Jedną z takich wspólnot jest katolicka wspólnota Cenacolo, której domy znajdują się również w Polsce.

Jak powstała Wspólnota Cenacolo?

Wspólnota Cenacolo i jej idea wywodzi się z Włoch, gdzie powstała w 1983 roku. Założycielką Wspólnoty była siostra Elvira Petrozzi. Sama siostra Elvira w swoim życiu osobistym spotkała się z problemami uzależnień, dotyczącymi jej rodziny, dzięki czemu rozumiała doskonale istotę tego problemu. Z jej inicjatywy powstała Wspólnota, której celem jest pomoc ludziom zagubionym, którzy cierpią z powodu uzależnień i stracili sens swojego życia. Skąd wzięła się nazwa Wspólnoty? Cenacolo oznacza Wieczernik, czyli miejsce, w którym odbyła się ostatnia wieczerza. To również w Wieczerniku Maryja wraz z apostołami przebywała po śmierci Jezusa. Jest to miejsce symboliczne, które podkreśla istotę wspólnoty oraz przemianę, jaka zachodzi w ludziach. Z czasem, Wspólnota Cenacolo zyskała wielu wolontariuszy, dzięki czemu możliwe było zakładanie kolejnych domów Wspólnoty. Obecnie Wspólnota Cenacolo działa w 20 krajach na świecie. W Polsce znajdują się 3 domy tej Wspólnoty. Więcej informacji o historii Wspólnoty Cenacolo znajdziemy na jej portalu.

Na jakich zasadach opiera się życie we wspólnocie Cenacolo?

Dołączenie do Wspólnoty polega na zamieszkaniu w jednym z jej domów i życiu zgodnie z ustalonymi zasadami. Życie w domu Wspólnoty jest proste, opiera się na wspólnej modlitwie, pracy i dyscyplinie. Obowiązki i praca pomagają odzyskać sens istnienia, ułatwiają przemianę i sprawiają, że człowiek poznaje znaczenie odpowiedzialności. Życie we Wspólnocie opiera się również na przyjaźni i braterstwie. Nowy człowiek w domu Wspólnoty zostaje przydzielony do osoby, która już jakiś czas w niej funkcjonuje. Jej zadaniem (jako opiekuna) staje się wprowadzenie zagubionego człowieka do życia we Wspólnocie i wspieranie go w początkach życia w nowej rzeczywistości. Należy podkreślić, że dołączenie do Wspólnoty jest całkowicie bezpłatne.

Jak dołączyć do Wspólnoty Cenacolo?

Dołączenie do wielkiej rodziny Cenacolo wymaga podjęcia pewnych kroków. Na początku należy przyjść na kilka spotkań (nazywanych kolokwiami), podczas których osoba zainteresowana wstąpieniem do Wspólnoty może się więcej o niej dowiedzieć. Na takich spotkaniach poruszane są kwestie zasad panujących w domach Wspólnoty. Osoba zainteresowana może dowiedzieć się, jak wygląda życie ludzi we Wspólnocie, a co więcej - może zastanowić się nad swoją wolą i motywacją do przemiany. Po uczestnictwie w tych kolokwiach nie jest wymagana ostateczna decyzja, co do wstąpienia. Osoba zainteresowana jest zapraszana na kilka dni do domu Wspólnoty, dzięki czemu może jeszcze dokładniej zapoznać się z jej funkcjonowaniem. Dopiero po tym możliwe jest podjęcie ostatecznej decyzji. Należy mieć świadomość, że do Wspólnoty Cenacolo nie mogą dołączyć osoby cierpiące na choroby psychiczne (np. schizofrenia), ponieważ domy Wspólnoty nie posiadają specjalistycznej opieki psychiatrycznej.

Pomoc rodzinom uzależnionych

Wspólnota Cenacolo skupia się nie tylko na wspieraniu samych uzależnionych, ale również ich rodzin, w szczególności rodziców. Organizowane są specjalne spotkania dla rodziców, podczas których otrzymują oni informacje, jak pomóc dziecku, które wstępuje do Wspólnoty. Wspólnota Cenacolo uważa, że istotą przemiany osoby uzależnionej jest również zmiana i odrodzenie jej rodziny. Podczas takich spotkań rodziny mogą wymieniać się doświadczeniami związanymi walką z uzależnieniem.