Wspólnota Cenacolo Polska

MATKA ELVIRA

GŁOS PAPIEŻA

KSIĄŻKA "PRZYTULENIE"

NASZE CZASOPISMO

Kostaryka,

Dom „Nuestra Seńora Reina de Los Angeles”

Kwiecień 2018
Drodzy przyjaciele, dołączamy do was z radością i wdzięcznością za ten dar, przeżycia kilku tygodni na Kostaryce.                                                          co1801
Była to wycieczka, która wypełniła nas radością, gdzie kontemplowaliśmy z ogromną wdzięcznością i radością wiele zmian, wiele rzeczy zrobionych, wybudowanych czy naprawionych podczas tego pierwszego roku życia domu na tej ziemi.
Od razu widać porządek, żywe kolory, to że zwraca się uwagę na małe rzeczy i żyje z oczami otwartymi i sercami chętnymi do działania. Dom dostał uderzenie życia, widać to gołym okiem, ale przede wszystkim jest to odczuwalne w sercu… czuć atmosferę jedności.
Buduje się duch domu, duch Wspólnoty, miłość do życia i modlitwa przeszywają ściany i czynią to miejsce przyjaznym dla chłopaków z Kostaryki, którzy w tych dniach dzwonią, wstępują i powoli dzięki Bogu zostają. Dziś jest 6-ściu chłopaków z Kostaryki, którzy próbują i pozwalają się prowadzić na tej drodze odrodzenia.

co1802
W domu czuje się rodzinną atmosferę. Czasem małe domy są darem ponieważ ofiarują ciepły klimat rodzinny, który dotyka głębi naszych serc, które wiele razy odczuły ciężką atmosferę w domach rodzinnych, co było też spowodowane naszymi problemami. Także chłopaki z Kostaryki wnoszą dobrą atmosferę, radości i prostoty. Mieć mało, także w naszym domu, czyni nas bardziej radosnymi, wiele razy to właśnie w ubóstwie odnajdujemy prawdziwe bogactwo, to z głębi serca, które pochodzi z wewnątrz, z wybierania niewygody, żeby uczynić piękniejszym i radośniejszym dla wszystkich.
Przyjaciele są zawsze wierni, stale przyjeżdżają nas odwiedzać, modlić się z nami i być dla nas opatrznością…                                                                      co1803
Dni są bogate wspólnotowej prostoty, modlitwy przeżytej w kaplicy, pracy i przyjaźni, zieleń natury przyciąga wzrok i przynosi pokój.
Dziękujemy z serca za dar przeżycia tych dni z „ticos”, ponieważ wypełniły nasze serca siłą, radością, przyjaźnią, chęcią dawania się innym i życia we wspólnotowej prostocie, która dotyka dogłębnie.
Dziękujemy Matce Elvirze za dar tego domu na tej właśnie ziemi i za możliwość bycia częścią tego nowego projektu. Dziękują wszyscy chłopacy, przyjaciele, i rodziny , które są częścią tego projektu.

Pozdrowienia z serca dla wszystkich!!!

                                             Ks. Michel i Ks. Marco

 

WYBIERZ JĘZYK

MODLITWY

EWANGELIZACJA

WIZYTY

617041
Dziś
W tym tygodniu
W tym miesiącu
88
447
9049

Copyright © Wspólnota Cenacolo 2014. All Rights Reserved.