Wspólnota Cenacolo Polska

MATKA ELVIRA

GŁOS PAPIEŻA

KSIĄŻKA "PRZYTULENIE"

NASZE CZASOPISMO

banner serve per amorePagno, Dom Formacyjny
16 – 22 kwietnia 2018 r.

dz11W tych dniach przeżywałyśmy nasze coroczne rekolekcje duchowe dla misjonarek „Służebniczek miłości”, to jest dziewczyn, które są dłużej we Wspólnocie. Nasze spotkanie miało miejsce w domu naszych braci poświęconych i chłopaków z braterstwa „Pastorelli di Fatima”, blisko naszych sióstr Misjonarek Zmartwychwstania, które w tym czasie strzegą najcenniejszego skarbu naszej Wspólnoty: Matki Elviry. dz12Chcemy z tego powodu podzielić się z wami tymi wspólnie spędzonymi dniami, w których byłyśmy prowadzone przez naszych księży:
o. Stefano, ks. Andrea, i ks. Massimo oraz przez nasze siostry. To spotkanie pomogło nam odnaleźć same siebie i odnaleźć sens naszego pobytu we Wspólnocie, naładować „baterie” i chwilę odetchnąć od codziennego rytmu, aby móc potem lepiej akceptować życie, które puka codziennie do drzwi naszej Wspólnoty.

Poniedziałek,
16 kwietnia 2018 r.

dz21Dzisiaj spotkanie rozpoczęło się o 14:30 z radosnym pozdrowieniem Matki Elviry pod jej oknem. Matka była bardzo pogodna i rozdała nam wiele uśmiechów. Potem, wszystkie razem odmówiłyśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego i adorowałyśmy Jezusa w kaplicy św. Augustyna przygotowanej specjalnie dla nas. Poprosiłyśmy Jezusa o dar Ducha Św. i o otwarcie naszych serc na wszystko co czeka nas w tych dniach. Przed Mszą Świętą przywitał nas ojciec Stefano i powiedział wprowadzenie o tym jak przeżyć dobrze te dni szczególnie ciszę w pierwszych dniach spotkania.
Ks. Andrea odprawił Mszę i w kazaniu tłumaczył, jak Matka Elvira, poprzez życie we Wspólnocie chce dać nam spróbować ten Chleb, który naprawdę zaspokaja głód, abyśmy stali się wolni w wyborze Jezusa. Prosił nas, abyśmy pozwoliły w tych dniach Jezusowi wstrząsnąć nami, ponieważ chce, aby nasza wiara i poznanie siebie były głębsze.dz22
Na kolacje skierowałyśmy się do domu „Pastorelli di Fatima”, który w tych dniach nas przyjmuje i gdzie niektórzy bracia przygotowali jedzenie dla wszystkich.

Każda z dziewczyn świętowała trzy lata życia zmartwychwstałego we Wspólnocie i ks. Stefano wykorzystał okazję, żeby przypomnieć nam o możliwości pozostania we Wspólnocie , której kiedyś nie było i że nie możemy czekać, aż coś samo się wydarzy. Pytał jakimi kobietami chcemy naprawdę być i prosił, abyśmy sobie odpowiedziały dlaczego zostajemy we Wspólnocie.
Był to mocny moment, który od razu sprawił, że zaczęłyśmy się zastanawiać i pomógł nam wejść głębiej w nas same.

Wtorek,
17 kwietnia 2018 r.

Dzień dobry Duchu Święty, dzień dobry moje życie! Dziękujemy Ci Jezu za dar życia! I szczególnie dziś życie było w centrum dnia. Po radosnej pobudce naszych sióstr, rozpoczynamy śniadaniem w ciszy. Odmawiamy Różaniec radosny chodzony ( całe szczęście, że pogoda była prześliczna, ani jednej chmury wbrew temu co zapowiadali!).
dz31Następnie mamy Mszę Św. z ks.
Massimo i z ks. Andreą. Łącząc się z czytaniami z dnia, kazanie jest skupione na męczeństwie, potwierdzając, że my też możemy iść za przykładem
św. Szczepana i przyjmować prowokacje życia modląc się i zachowując pokój. Mamy trochę czasu w ciszy na kontemplację natury; później słuchamy katechezy Matki Elviry zatytułowanej „Bóg jest źródłem życia”. Matka Elvira, mówiąc o naszym życiu, które nie jest naszym wymysłem, ale jest chciane i kochane przez Boga, daje nam zadanie napisania naszych pozytywnych cech. Tak, spędzamy kilka godzin w ciszy rozmyślając każda nad sobą samą, szukając naszych darów i pozytywów, aby odkryć kim jesteśmy i móc cieszyć się życiem!
Na obiedzie wciąż panuje cisza, a następnie modląc część bolesną dz32Różańca wracamy pod okna Matki Elviry. Dziś także na nas patrzy i znów pobudza nas do tańca i radości. Później odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i mamy moment adoracji prowadzonej przez o. Stefano.
Powtarzając niektóre słowa Matki Elviry, zachęca nas do ponownego spojrzenia na nasze życie i odpowiedzenie na pytanie: „Kim jestem?”.
Na koniec, Najświętszy Sakrament przechodzi między nami, i przy piosenkach Pan Jezus obejmuje nasze życia. Po podwieczorku, oglądamy film o poczęciu dziecka w łonie matki. Widzimy wszystkie momenty życia podczas ciąży, w których dziecko walczy więcej niż podczas reszty swojego istnienia. Po południu jest podzielenie podczas którego wiele z nas opowiedziało, we łzach, o wielu momentach i sytuacjach, ranach i uzdrowieniach w naszych życiach, przede wszystkim we własnych rodzinach, czując się bliżej z innymi.
Wchodzimy z powrotem na górę do domu „Pastorelli” ma kolację i zakończenie dnia, modląc w grupkach Różaniec chwalebny.

Środa
18 kwietnia 2018 r.

Dzień dobry Duchu Święty, dzień dobry moje życie! Dziękujemy Ci Jezu za dar życia!

dz41Tak zaczynamy kolejny, trzeci już dzień naszego spotkania! Schodząc na dół do Domu formacyjnego dziękujemy za dar życia, kontemplując to, co Bóg stworzył wokół nas. Od razu była Msza Św. odprawiana przez ks. Andrea w Sali „świętych Piotra i Pawła”. Kazanie było skoncentrowane na naszej zdolności zauważania Boga w naszym życiu i naszej historii, na tym, że nawet Jezus mówi „Ja JESTEM chlebem życia” a nie „Ja DAJĘ”. Po drugim śniadaniu jest moment na obejrzenie katechezy Matki Elviry zatytułowanej „ Odwaga spojrzenia wewnątrz siebie”, w której Matka Elvira zachęca nas kobiety, do nie bycia egoistkami, a uśmiechania się do życia w celu osiągnięcia Raju. Prosiła, żebyśmy weszły w nasze wnętrze i powiedziały sobie prawdę i stały się naprawdę wolne. Potem o. Stefano, mówił o ważności życia w prawdzie z naszym życiem, ufając Bogu i zrozumieć, że nie jesteśmy we Wspólnocie tylko po to, żeby pomóc tym co przychodzą, ale że my też potrzebujemy innych.dz42
Następnie moment ciszy, który nam pomógł zastanowić się nad tym czego wysłuchałyśmy rano. Po części bolesnej Różańca było spotkanie pod oknem z Matką Elvirą, żeby ją powitać
i podziękować za wszystko co dla nas robi, z radością i wieloma piosenkami i tańcem.
Było to piękne i wzruszające, że kiedy wysłałyśmy jej buziaka… także ona zrobiła to samo!!!
Po codziennej Koronce do Bożego Miłosierdzia i adoracji eucharystycznej, po południu kontynuujemy z podzieleniami osobistymi na temat tego co przeżyłyśmy podczas rekolekcji. Potem modliłyśmy się brewiarzem, i zakończyłyśmy dzień, zawierzając wszystko Jezusowi. Po kolacji obejrzałyśmy film, „Życie jest piękne”, który został przyjęty z radością i doceniony, na zakończanie tego dnia pełnego wrażeń.

Czwartek
19 kwietnia 2018 r.
Dzień dobry Duchu Święty, dzień dobry moje życie! Dziękujemy Ci Jezu za dar życia!
Także dzisiaj jak w poprzednich dniach rozpoczynamy modlitwą różańcową, dziękując Bogu, że znów możemy się cieszyć piękną pogodą!
dz51Miałyśmy dar uczestniczenia we Mszy Św. odprawionej przez o. 
Francesco Peyrona, drogiego przyjaciela naszej Wspólnoty, który przyjechał dziś spędzić z nami dzień i wyspowiadać nas. W kazaniu prosił nas, abyśmy pragnęły i modliły się o wyzwolenie, ponieważ Jezus przyszedł wyzwolić nas od całego zła jakie jest wewnątrz nas i nie pozwala nam być szczęśliwymi i mieć pokój w sercach.

Dzień ten pomógł nam zastanowić się nad jakością naszej miłości i nad tym jak bardzo chcemy się w niej zanurzyć, i jak bardzo pomagają nam sytuacje trudne, które przeżywamy z miłością. W godzinie ciszy, patrzymy na siebie same w świetle tematu dnia i możemy się skonfrontować i podzielić z siostrami w prawdzie to co przeżyłyśmy.

dz52Po obiedzie jest Różaniec, po którym idziemy do Matki Elviry, która jak zawsze podarowała nam przepiękny moment radości, wzruszenia i uśmiechu. Następnie była adoracja prowadzona przez o. Francesco i skupiała się na uzdrowieniu ran, które ciągle nam ciążą, na podziękowaniu za Boże cuda i na modlitwie za młodzież, która wciąż jest zagubiona w ciemnościach, aby oni też mogli doświadczyć bożej miłości.
Dziękujemy Bogu i Maryji za ich uśmiech nad nami! Popołudnie zostało poświęcone podzieleniom, gdzie ponownie miałyśmy możliwość, otworzenia naszych serc przed wszystkimi na to co przeżyłyśmy w tych dniach. Po kolacji odmówiłyśmy ostatnią chwalebną część Różańca na zewnątrz i zakończyliśmy dzień czasem wolnym, w którym była możliwość podzielenia czy osobistej modlitwy na adoracji.

Piątek
20 kwietnia 2018

Dzień dobry Duchu Święty, dzień dobry moje życie! Dziękujemy Ci Jezu za dar życia!
Jakim darem jest móc zacząć dzień Różańcem na zewnątrz i Mszą Świętą!dz61 Szczególnie wielkim darem jest przeżycie tej Mszy Św. w łączności z Matką Elvirą, o. Stefano i naszymi siostrami, i móc widzieć jak Matka Elvira zawsze po przyjęciu Eucharystii przemieni się z Jezusem: ma więcej energii! Podczas katechezy na wideo, wszyscy się emocjonowali widząc Matkę Elvirę mówiącą do dziewczyn, gdy była jeszcze w pełni sił. Mówiła o istocie wnętrza, bo z wnętrza wychodzi wartość życia. O. Stefano pomagał nam iść głębiej i dodał jedno pytanie: „Moje życie to życie czy życie chrześcijańskie?” Miałyśmy się zastanowić, nad tym, że życie chrześcijańskie nadaje sens, zmienia spojrzenie na cierpienie, na niesienie krzyża, i że żyjąc z Jezusem wszystkie przeszkody padają.
dz62Od razu po obiedzie, był najpiękniejszy i ten najbardziej wyczekiwany moment pod oknem Matki Elviry. Ona naprawdę jest!! Patrzy, słucha, obserwuje, patrzy w nasze wnętrza przeszywająco! To szczególny moment dla każdej z nas! Wiele z nas nie poznało jej w jej latach młodości, ale tak samo jesteśmy jej wdzięczne i czujemy od niej wiele miłości.
Później był moment Koronki i Drogi Światła, gdzie rozważałyśmy nad krokami Jezusa po Zmartwychwstaniu, ale też nad samymi krokami zmartwychwstania, które ciągle trwa. Następnie podzieliłyśmy się na grupy do podzielenia. Mogłyśmy się tam podzielić tym co przeżywamy w domach, jak i na spotkaniu. Była to świetna okazja, żeby się lepiej poznać i wymienić doświadczeniami. Po kolacji nasze siostry zorganizowały wieczorek „misyjny”, rozpoczęty kilkoma radosnymi piosenkami. Dotykające wideo Matki Elviry, mówiące o życiu i później dotykające świadectwa sióstr i dziewczyn na temat misji i kilku małych cudów, których na misjach można doświadczyć.

Sobota
21 kwietnia 2018

Dzień dobry Duchu Święty, dzień dobry moje życie! Dziękujemy Ci Jezu za dar życia! Jak w poprzednich dniach po Różańcu była Msza Św., odprawiana przez ks. Massimo.
dz71Zaraz po tym dojechał o. Adrian, dobry przyjaciel Wspólnoty, który wiele razy pomógł nam otwierać domy na ziemiach, gdzie sam wcześniej działał. Dopiero co wrócił z Filipin, ma nadzieję na otwarcie tam kolejnego domu. Opowiadał nam, trochę o swoim doświadczeniu na tej ziemi. Jest pięknie myśleć jak Duch Święty może przełamywać każdy mur!  Byłoby naprawdę wielkim darem, móc pomóc wielu młodym z tamtych ziem, których życie jest zagrożone. O. Adrian opowiedział jak Maryja mu pomogła poznać wiele osób, które też pragnęły pomóc i pragnęły Wspólnoty na swych ziemiach. Później opowiedział o swoim nawróceniu. Także on przeszedł z ciemności do światła i był wcześniej ateistą, który dziś chce nieść Jezusa, gdzie tylko może! Dziękujemy za dar jego życia i za jego pomoc! Później, każdy dom się prezentuje. dz72Każda z nas opowiada z otwartym sercem o radościach i trudnościach. To było piękne, gdyż pozwoliło nam poznać się lepiej i zrozumieć, że każdy dom jest inny, lecz pełen charyzmatu Matki Elviry, i że w naszych trudnościach jesteśmy darem jedne dla drugich.
Po obiedzie była Koronka do Bożego Miłosierdzia na zewnątrz i piękne zdjęcie, po którym był czas na podzielenie, w radości i prostocie serca, dziękując za dar tych dni. Niektóre z nas przygotowały piosenkę jako podziękowanie dla kucharzy za te dni, dla księży i dla sióstr za ich cały wysiłek. To był radosny wieczór pełen życia. Zakończyłyśmy dzień adoracją wspólnotową, podczas której każdy dom otrzymał szczególne błogosławieństwo, wzywając Ducha Świętego.

Niedziela
22 kwietnia 2018 r.

Buongiorno Spirito Santo, buongiorno vita mia! Grazie, Gesù, per il dono della vita!
Przed Mszą Świętą posprzątałyśmy i podziękowaliśmy braciom i siostrom, za udzielenie nam ich domów. Msza Św. kończąca rekolekcje, została odprawiona przez ks. Andreę, który wlał radość w nasze serca i poprosił, abyśmy takie wróciły do domów, z sercami otwartymi, chętnymi dawać się innym i dzielić się bogactwem otrzymanym w tych dniach! Później mogłyśmy znów spotkać Matkę Elvirę! W Domu Formacyjnym na koniec Mszy, było pięknie widzieć ją z bliska i podziękować jej za wszystko przez uśmiech, łzy, śpiew i nasze czyste serca!
Na koniec pożegnanie i wkrótce znów się zobaczymy.
Dzięki, Mamo, za wszystko co dla nas zrobiłaś!
Dzięki, że możemy być twymi córkami!
Dzięki za wszystko czego nas nauczyłaś, co jest wielkim bogactwem dla nas!
Kochamy cię bardzo!!!!!

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

WYBIERZ JĘZYK

MODLITWY

EWANGELIZACJA

WIZYTY

617046
Dziś
W tym tygodniu
W tym miesiącu
93
452
9054

Copyright © Wspólnota Cenacolo 2014. All Rights Reserved.