Gdzie szukać pomocy?

Pierwszym krokiem do uwolnienia się od uzależnienia jest chęć uzyskania pomocy. Obecnie istnieje wiele form pomocy osobom uzależnionym. Gdzie szukać wsparcia w walce z uzależnieniem?

Gdzie mogą szukać pomocy osoby uzależnione od alkoholu?

Znanym sposobem pomocy osobom uzależnionym od alkoholu są spotkania Anonimowych alkoholików (AA). Istotą tych spotkań jest realizacja tak zwanego programu 12 kroków. Niektóre z tych kroków odnoszą się do Boga i wiary. Kroki te zakładają również wyznanie Bogu i innym istoty popełnionych błędów i podjęcie decyzji o naprawie szkód wyrządzonym innym. Spotkania AA pomagają w życiu w trzeźwości między innymi poprzez obecność osób, które poradziły sobie z problemem alkoholizmu. Jedynym warunkiem, który należy spełnić aby uczestniczyć w spotkaniach AA jest chęć zaprzestania picia alkoholu. Spotkania AA są organizowane w wielu miastach w Polsce.

Często pierwszym etapem leczenia jest tak zwany oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Wiele osób uzależnionych od alkoholu, po zaprzestaniu picia doświadcza zespołu odstawiennego, który wiąże się groźnymi dla życia objawami. Na takim oddziale pacjenci otrzymują odpowiednie leczenia, które ma na celu niwelowanie objawów odstawienia alkoholu.

Osoby uzależnione od alkoholu mogą również szukać pomocy w placówkach leczenia uzależnień, które znajdują się w całej Polsce. Terapia odwykowa może odbywać się w trybie:

  • ● całodobowym - na oddziale terapeutycznym. Pobyt w takim oddziale trwa średnio od 6 do 8 tygodni. Takie oddziały są przeznaczone między innymi dla osób, które mają już za sobą próby leczenia (np. w trybie ambulatoryjnym, dziennym);
  • ● dziennym - w tym przypadku pacjent nie jest przez całą dobę w szpitalu, ale uczestniczy codziennie w terapii również przez 6 - 8 tygodni;
  • ● ambulatoryjnym - w poradniach leczenia uzależnień - terapia trwa najdłużej, ponieważ spotkania nie odbywają się codziennie.

Gdzie mogą szukać pomocy osoby uzależnione od narkotyków?

Gdzie mogą szukać pomocy osoby uzależnione?

Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych mogą szukać pomocy w ośrodkach leczniczych całodobowych lub dziennych, terapia w tych ośrodkach ma na celu utrzymanie abstynencji. Podobnie, jak w przypadku alkoholizmu, na początku bywa konieczne leczenie zespołu odstawienia. Po tym możliwe jest podjęcie terapii odwykowej na oddziałach, które można znaleźć w każdym województwie. Oferowana przez te oddziały terapia może mieć charakter grupowy, ale i indywidualny.

Osoby uzależnione od opioidów mogą wziąć udział w specjalnych programach leczenia - tak zwanych programach metadonowych. Metadon jest lekiem opioidowym wykorzystywanym w leczeniu uzależnienia od tych leków.

Gdzie mogą szukać pomocy osoby uzależnione od hazardu?

Leczenie uzależnienia od hazardu można przeprowadzać na oddziałach odwykowych, które świadczą pomoc całodobowo. Pracują tam lekarze psychiatrzy i psychoterapeuci, którzy prowadzą terapię grupową i indywidualną. Takie ośrodki znajdują się w każdym województwie w kraju. Po leczeniu w ośrodku odwykowym, konieczne jest kontynuowanie spotkań w poradni. Istnieją również tak zwane Wspólnoty Anonimowych Hazardzistów, które skupiają osoby po leczeniu tego problemu. Wspólnota ta, podobnie jak Anonimowi Alkoholicy realizuje program 12 kroków. Warto wiedzieć, że istnieje również telefon zaufania dla hazardzistów, który udziela na bieżąco wsparcia psychologicznego oraz informacji na temat miejsc, w których takie osoby mogą szukać pomocy.

Leczenie uzależnienia pomaga wrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Pomoc osobom uzależnionym daje szansę na naprawę stosunków rodzinnych i zawodowych. W Polsce leczenie uzależnień jest bezpłatne, jednak istnieje również wiele ośrodków prywatnych, które zajmują się terapią uzależnień.